39. Seminar za rukovodioce folklornih ansambala

  U Vrbasu je održan 39. po redu „Seminar folklora za rukovodioce folklornih ansambala“. U toku šestodnevnog seminara obrađivale su se igre i pesme iz Bačke, Vladičinog Hana, Levča, Kozare i Potkozarja, Velike Hoče i vlaške igre iz Bora. Po prvi put, seminaru su prisustvovali članovi ansambla Srpskog društva „Ras“ iz Osla. Ovim putem posebno se zahvaljujemo „Savezu umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine“, svim predavačima i učesnicima seminara sa kojima smo ostvarili dobre kontakte za buduće saradnje i uzajamna gostovanja. Predstavnici našeg društva koji su učestvovali na seminaru preneće stečeno znanje našim igračima, kako prvog tako i dečijeg ansambla u budućnosti.

Članovi našeg ansambla na seminaru