Srpski jezik kao izborni predmet

Prenosimo vesti koje smo dobili od ambasade Srbije u Oslu:

”U cilju pronalaženja adekvatnog rešenja za problem na koji naša dijaspora ukazuje od 2012. godine kada je ukinuta mogućnost polaganja srpskog jezika, kao jednog od stranih jezika za koji kandidati dobijaju dopunske bodove u norveškom obrazovnom sistemu (za sada je moguće polagati samo bosanski jezik), predstavnici Ambasade R. Srbije inicirali sastanak koji održan 07.03. o.g., u norveškom Ministarstvu za obrazovanje i istraživanje. Ovom sastanku je prethodila i intervencija Saveza srpskih udruženja u Norveškoj koje je na adrese relevantnih norveških organa dostavilo adekvatnu argumentaciju koja ide u prilog uvođenju srpskog jezika, sa aspekta naše dijaspore tj. srpskih državljana koji dugi niz godina žive i rade u Norveškoj, koji su u potpunosti integrisani u sistem i većinom imaju i norveško državljanstvo (kopije u prilogu). Sastanku su sa naše strane prisustvovali Amb. S. Bošković-Prodanović i savetnik, O. Marinković, a sa norveške strane zamenica generalnog direktora, gđa. Kristine Meling i viši savetnik, Maria Grodal, i eksperti iz Direkcije za obrazovanje i obuku (koja takođe pripada gore pomenutom ministarstvu) Per Kristijan Larsen-Evjen, zamenik generalnog direktora, Katrine Hjulstad, viši savetnik i viši savetnik, Kim Bakston. Na sastanku ukazano na činjenicu da zbog pojačanog migracionog trenda u prethodnih nekoliko godina, predominantno ekonomske migracije, kvalifikovane radne snage iz Srbije, aktuelizovana potreba za mogućnošću polaganja srpskog jezika u norveškim srednjim školama deci srpskih državljana i Norvežanima srpskog porekla koji se vrlo često opredeljuju za opciju polaganja bosanskog jezika, koji bez problema polažu, ali to doživljavaju kao vid diskriminacije zbog nemogućnosti da polažu srpski jezik. Srpski jezik kao izborni jezik mogao je da se polaže u periodu od 2009. godine do 2012. godine kada je norveško Ministarstvo internom odlukom, u cilju, pre svega, racionalizacije troškova a zatim i unapređenja kvaliteta samog testiranja (do 2012. testiranje znanja stranih jezika obavljalo se samo kroz pismene testove bez usmenog dela) broj do tada dostupnih jezika 71 smanjili na 25. Danas, nakon brojnih revizija taj broj iznosi 41, i prema rečima norveške strane predstavlja izuzetno veliki broj, jer više jezika kao opcionih ima jedino Francuska (47).   Norveška strana istakla da je pri odabiru jezika koji su se zadržali na spisku ponuđenih jezika za polaganje presuđujući faktor bio upravo kvalifikovani nastavni kadar koji bi se angažovao na sada već zahtevnom sistemu provere znanja jezika kroz pismenu i usmenu evaluaciju kandidata.

Imajući u vidu gore navedeno, molimo Savez i sva udruženja da zajednički nađemo potreban broj kvalifikovanih nastavnika (najmanje 16) kako bi mogli da iskoristimo mogućnost koju nam nudi norveška strana, posebno mogućnost uvođenja srpskog jezika kao zasebnog jezika za polaganje, što bi eventualno bilo moguće već od proleća sledeće godine. Molimo vas, da nakon detaljnog razmatranja uslova i potrebnih kvalifikacija (dole u tekstu na engleskom jeziku) da se sa predlozima javite što pre je to moguće na mejl ambasade:

sekretarijat@serbianembassy.no
 
Srdačan pozdrav,
Olivera Marinković

Dear Ambassador,

Thank you for an informative and interesting meeting at the Ministry of Education on the 7th of March . We will start the search for people who can contribute to the exam process in Serbian. You asked us in the meeting  about what we look for regarding qualified language teachers. We have used the following principles when evaluating if we are able to offer examinations in additional languages:

  • There must be a sufficient number of qualified teachers who can

o   write the examinations

o   assess student answers

o   assess the answers of students who are not satisfied with the grade given for their examination (these cannot be the same people who originally assessed the examination)

o   write and assess oral examinations. This requires two examiners for each oral examination

  • By qualified teachers we mean

o   morsmålslærere

o   tospråklige lærere

o   teachers who teach other subjects in schools, but who have an extensive knowledge of the language to be offered

o   these teachers must have approved pedagogical training, they must reside in Norway, and they must have a high level of competence in Norwegian as all material related to examinations, how they are written, carried out and assessed is only available in Norwegian

o   teachers must have a good understanding of the principles behind the Norwegian education system, not least regarding the field of assessment

  • We have previously operated with 9 as a minimum number of qualified teachers in a language needed to carry out all the tasks mentioned above, but we see that this number is on the low side. We raised this to 16 for the last language which was introduced (Thai). The reason for this is that we must be able to guarantee that students examinations will be assessed and that they will be able to take an oral examination in the period they wish to do so (autumn and/or spring). 

 

Slični članci