Godišnja skupština – 2018.

Poziv na godišnju skupštinu Srpskog Društva „Ras“

  Skupština će se održati u petak 14.decembra 2018. godine u 18č u prostorijama „Norges Dansehøyskole“, Borggata 7, 0608 Oslo.

  Predlog dnevnog reda:

  1. Izbor predsednika skupštine i imenovanje zapisničara.
  2. Podnošenje izveštaja o radu i finansijskom poslovanju u 2018. godini
  3. Donošenje predloga o izboru članova nadzorne komisije i imenovanje revizora.
  4. Plan aktivnost društva za 2019. godinu.
  5. Razmatranje predloga izmena statuta i glasanje.
  6. Podnošenje predloga imenovanja, glasanje, izbor i imenovanje novih članova upravnog odbora.
  7. Razno.

  Mole se svi članovi društva da se odazovu pozivu i uzmu aktivno učešće na godišnjoj skupštini. Sve predloge u vezi sa dnevnim redom ćemo uvažiti bilo kao zasebnu tačku ili pod tačkom razno. Bilo bi poželjno da ih dostavite na e-mail post@serbian.no do petka 07.decembra.

U vezi sa tačkom 5. dnevnog reda: Statut društva možete pročitati na našem sajtu (OVDE). Predloge za izmenu statuta je, takođe, poželjno da dostavite na 
e-mail post@serbian.no do petka 07.decembra, kako bismo blagovremeno mogli da pripremimo materijal za sve učesnike.

Pravo da biraju i budu birani imaju svi oni koji su upisani u društvo i koji su platili članarinu za 2018. godinu. Ako niste sigurni da li ste platili članarinu pišite na post@serbian.no. Za informacije kako se i koliko plaća članarina, posetite odeljak na našem sajtu (OVDE).

S poštovanjem,

Upravni odbor Srpskog društva Ras