Годишња скупштина – 2018.

Позив на годишњу скупштину Српског Друштва „Рас“

  Скупштина ће се одржати у петак 14.децембра 2018. године у 18ч у просторијама „Norges Dansehøyskole“, Borggata 7, 0608 Oslo.

  Предлог дневног реда:

  1. Избор председника скупштине и именовање записничара.
  2. Подношење извештаја о раду и финансијском пословању у 2018. години
  3. Доношење предлога о избору чланова надзорне комисије и именовање ревизора.
  4. План активност друштва за 2019. годину.
  5. Разматрање предлога измена статута и гласање.
  6. Подношење предлога именовања, гласање, избор и именовање нових чланова управног одбора.
  7. Разно.

  Моле се сви чланови друштва да се одазову позиву и узму активно учешће на годишњој скупштини. Све предлоге у вези са дневним редом ћемо уважити било као засебну тачку или под тачком разно. Било би пожељно да их доставите на е-маил post@serbian.no до петка 07.децембра.

У вези са тачком 5. дневног реда: Статут друштва можете прочитати на нашем сајту (ОВДЕ). Предлоге за измену статута је, такође, пожељно да доставите на 
е-маил post@serbian.no до петка 07.децембра, како бисмо благовремено могли да припремимо материјал за све учеснике.

Право да бирају и буду бирани имају сви они који су уписани у друштво и који су платили чланарину за 2018. годину. Ако нисте сигурни да ли сте платили чланарину пишите на post@serbian.no. За информације како се и колико плаћа чланарина, посетите одељак на нашем сајту (ОВДЕ).

С поштовањем,

Управни одбор Српског друштва Рас

Слични чланци