O DRUŠTVU

Dragi Srbi i prijatelji Srba,

Srpsko društvo Ras osnovano je u Oslu 29.10.2010. godine. Nazvano je po starom gradu Rasu koji je bio centar srpske srednjovekovne države, danas na lokalitetu u blizini Novog Pazara. Iz Rasa je vladao i tu je sazivao sabore veliki župan Stefan Nemanja.
Cilj delovanja društva je očuvanje naše srpske kulture, duha i tradicije, kao i povezivanje i razvijanje prijateljstava i međusobne saradnje srpskog i norveškog naroda, ali i svih onih ljudi koji prijateljstvo prema Srbima iskreno osećaju i žele da neguju. Na taj način je društvo otvoreno za sve ljude dobre volje i dobrih namera.

Društvo se bavi organizacijom kulturnih manifestacija koje imaju za cilj da održe našu vezu sa maticom, putem:

gostovanja pozorišnih predstava, pojedinaca koji su važni za ovaj istorijski i kulturni momenat u našem vremenu
akcija (humanitarnih, društvenih)
promocija knjiga i izložbi koje su od značaja za našu spoznaju samih sebe i naše istorije, umetnosti, tradicije…
filmskih projekcija
predavanja

Pored kulturnog dela, organizujemo i neposredna druženja kao što su sportska takmičenja, izleti itd. Radimo na tome da obezbedimo prostorije koje bi bile stalno mesto okupljanja. Takođe, podržavamo i promovišemo akcije i događaje koje organizuju druga društva i pojedinci, čija je namena u skladu sa našim ciljevima.

Srpsko društvo Ras je zamišljeno kao dobrovoljna, nepolitička i nezavisna organizacija koja će se samofinansirati. Ovo se pre svega odnosi na članarinu, koja nije obavezna, ali je poželjno da se rad društva podrži i na ovaj način. Članovi koji budu plaćali članarinu imaće određene privilegije. Ostali vidovi finansiranja će biti putem prihoda ostvarenih organizovanjem društvenih događanja.

U trenucima kada smo kao narod prilično razjedinjeni i podeljeni po raznim ideologijama i verovanjima, mislimo da je potrebno da ostavimo iza sebe sve naše ideološke podele, kao i međusobna izbegavanja, i pokušamo da se upoznamo i družimo na jedan moderaniji način, koji će biti u skladu sa 21. vekom i okruženju u kojem živimo.

Uključite se u rad društva i dajte svoj doprinos za naše sabranje!

Upravni odbor Srpskog društva Ras