Godišnja članarina

GODIŠNjA ČLANARINA
Dragi prijatelji,

Na godišnjoj skupštini Društva, održanoj 23.januara 2016. godine, doneta je odluka da godišnja članarina bude 200 kruna. Visina članarine od tada nije menjana, te i dalje iznosi 200 kruna.

Pozivamo sve ljude dobre volje da uplatom članarine, podrže rad i postojanje našeg Društva, kako bismo bili u prilici da ponudimo još više sadržaja i još bolji kvalitet. Svako ko uplati članarinu ostvariće popust na ulaznice za kulturne manifestacije u organizaciji Društva.

Prema zakonskim regulativama, za svakog registrovanog člana moramo dostaviti dokaz o registraciji i dokaz o uplati. Ukoliko se do sada niste registrovali, to možete uraditi na našem sajtu na OVOM linku. Samo plaćanje članarine, mora se obaviti putem banke. Dakle, potrebno je da se prijavite na vašu banku i da izvršite uplatu od 200 kruna na račun Društva 1503.20.79765. Skupština nije donela zvaničnu odluku o visini članarine za decu, te za njih članarina nije obavezna. Ipak, za pomenute dotacije, članovima se smatraju i deca od 5 do 18 godina u čije ime se izvrši uplata u visini od 80 kruna, te ko je voljan može podržati društvo i ovim putem. U polje „MELDING / KID NUMMER“ navesti: „MEDLEMSKAP 2019 Ime i Prezime“.

Zahvaljujemo se svima koji podržavaju rad Društva i na ovaj način.

VAŽNA NAPOMENA: Veoma je značajno da svako ko ima račun u banci uplati članarinu za sebe. Dakle, nije isto ako dobijemo jednu uplatu od 400 kruna ili dve od po 200 kruna. Kada se predstavljamo pred komunom, kada konkurišemo za subvencije ili kada tražimo bilo kakvu podršku i navodimo broj članova, važe nam se samo pojedinačne uplate. Zato molimo sve da ne uplaćuju dve ili više članarina sa jednog računa, već da uplati svako za sebe.